Om klubben

Steel Town Cruisers bildades 1997 i av ett antal entusiaster

Intresset är genomgående amerikanska bilar.

OBS! Klubblokalen i Koppardalen har vi flyttat ut från men klubben finns fortfarande kvar OBS!

Kalender